1

Seneffekter etter kreftbehandling

Velkommen til temamøte om seneffekter etter kreftbehandling!

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Meld deg på her: https://crm.kreftforeningen.no/Kurs/Kurs/KursPaamelding?avdkode=%C3%85PENT&kukode=2019017

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever syv av ti kreftpasienter minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Etterhvert som flere overlever, har det også blitt større oppmerksomhet rundt senskader som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.

Senskadene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på den enkeltes liv.

Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen, er det viktig med mer oppmerksomhet rundt utfordringene de som overlever kreft kan møte etter endt behandling.Vi ønsker, sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende.

Det vil bli gitt korte presentasjoner rundt tematikken, og vi vil få høre en kreftoverlever fortelle om hvordan det er å leve med senskader.

Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Personer fra vår rådgivningstjeneste vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

PROGRAM:

16.30: Velkommen
16.40: Seneffekter etter kreft ved Sophie D. Fosså
16.55: Seneffekter etter strålebehandling mot bekkenregionen ved Anne Gry Bentzen
17.10: Pasienthistorie/samtale
17.25: Pause
17.45: Fatigue etter kreftbehandling ved Benedikte Aase-Jensen
18.00: Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
18.15: Fysisk aktivitet etter kreftbehandling ved Gro Thomassen
18.30: Samtale med fagpanel

NB! Påmelding må skje på lenken over.

Velkommen!

_
_
_