Tabu barnebøker - en presentasjon

Biblioteket presenterer bøkene du ikke tør å ta i.

På hyllene våre har vi mange bøker om tema som er tabu for mange. Disse finnes det også mange av i barne – og ungdomsavdelinga. Temaer som psykisk sykdom, transkjønn, barnemishandling, seksuelle overgrep, døden, pornografi og abort er alle tema som behandles i større eller mindre grad. Alle temaene er viktige, selv om de kan være vanskelige å lese og snakke om. Dette er bøker som kan være fint å lese sammen med en voksen, og kanskje er det nettopp det å lese ei bok om temaet som er døråpneren til å snakke om noe man syns er tabu.

I løpet av denne timen vil barne – og ungdomsbibliotekar Therese presentere noen av disse TABøkene for deg som er voksen. Bøkene som blir presentert er alle skjønnlitterære og mange ulike tematiske tabu vil bli representert. Det vil dreie seg om bøker som passer til ulike aldersgrupper i spennet 3 – 16 år.

Gratis inngang!
For et voksent publikum.

Logo og layout: Nina Beyer 


Billetter til Tabu barnebøker - en presentasjon

  1. Tor 9. mai kl 18:00 Biblioteket plan 2 Gratis
Vis hele programmet
_
_
_