Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Det er et mål at alle seniorer på Vestvågøy og i Lofoten har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet

Kulturenheten utgir en katalog med kulturtilbud fra Den kulturelle spaserstokken to ganger i året.

Programmet for HØST 2020 kommer..

 

Mer info om DKSS i Vestvågøy her: https://www.vestvagoy.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-og-stipender/

_
_
_